global html

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO - LỊCH HỌP - BÁO CÁO

This is an example of a HTML caption with a link.

Kế hoạch hoạt động tháng 5

Thứ ba - 08/05/2018 00:38
Kế hoạch hoạt động tháng 5

Kế hoạch hoạt động tháng 5

 PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI
 TRƯỜNG TH NAM CƯỜNG

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 - NĂM HỌC 2017-2018
 
I. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM   
1. Chỉ đạo thực hiện dạy học đúng chương trình, thời khóa biểu. Toàn trường thực hiện hoàn thành chương trình học kì II (hết tuần 35) vào ngày 25/5/2018. 
2. Tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh các lớp. Căn cứ kết quả khảo sát, giáo viên tập trung quyết liệt vào việc bồi dưỡng HS theo vành đai, có giải pháp phù hợp đối với từng đối tượng học sinh; Kiểm soát, phân tích, so sánh đối chứng chất lượng học sinh từng khối lớp.          
3. Tiếp tục nghiên cứu chường trình GDPT tổng thể, chương trình môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức nghiên cứu lại thông tư đánh giá học sinh, các văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại CBGVNV.
4. Tổ chức ra đề kiểm tra (duyệt đề nghiệm thu lớp 5 với PGD&ĐT - ngày 16/5); xây dựng lịch và tổ chức kiểm tra, chấm bài; nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh chuyển lớp, chuyển cấp; hoàn thành việc đánh xếp loại học sinh cuối năm.
5. Tổ chức đánh giá việc thực hiện 6 giá trị của trường tiểu học, chủ đề năm học, kết quả  thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực tạo chuyển biến và mô hình trường học.  
6. Tổ chức đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên; đánh giá, xếp loại CBGV theo chuẩn; đánh giá, phân loại viên chức; bình xét thi đua cuối năm học.
7. Tổ chức tổng kết năm học theo quy trình: từng lớp tổng kết (GV tổ chức cho HS đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của lớp, trường); tổ chức đánh giá - tổng kết (cá nhân, tổ CM, các đoàn thể, hội đồng giáo dục); tổ chức lễ tổng kết năm học; họp xét thi đua theo khối thi đua.
8. Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTPHCM, tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu.
9. Hoàn thành báo cáo, thống kê số liệu cuối năm - nộp PGD&ĐT thành phố đúng hướng dẫn.
10. Lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1; lập danh sách dự kiến phân công GV dạy các lớp năm học 2018-2019; bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương; đề xuất NDBD hè 2018; xây dựng phương án đảm bảo an toàn tài sản nhà trường, kiểm kê, bàn giao tài sản nhà trường cho bảo vệ.
 
 
 
II. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ (từ 08/5/2017 - 31/5/2017)
 

 
Thời gian
 
                   
Nội dung công việc
 
Ghi chú
TUẦN HỌC 32 (02/5/2018 - 05/5/2018)
(02/5/2018 - 05/5/2018) Học hoàn thành chương trình tuần học 32  
TUẦN HỌC 33 (07/5/2018 - 12/5/2018)
Thứ hai
(07/5/2018)
 
* Sáng:   Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
 
 
Thứ ba
(08/5/2018)
 
* Sáng:   Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
 
 
 
Thứ tư
(09/5/2018)
 
* Sáng:   Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
               Nộp PGD&ĐT đăng kí số lượng HS lớp 5 (để in đề TA)
 
 
 
Thứ năm
(10/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra CKII môn Khoa học -Khối 4,5 (tiết 1).
               - Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
 
 
 
Thứ sáu
(11/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra CKII môn LS và ĐL - Khối 4,5 (tiết 1).
              - Kiểm tra môn Tiếng Anh - Phần nói
              - Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
 
 
 
 
Thứ bảy
(12/5/2018)
 
- Chấm bài kiểm tra Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí - Khối 4,5
- Nghiên cứu lại thông tư đánh giá học sinh,  cách vào sổ học bạ; các văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại CBGVNV.
- Tiếp tục nghiên cứu chường trình GDPT tổng thể, chương trình môn học và hoạt động giáo dục.
- Họp xét, đánh giá, phân loại sáng kiến của CBGVNV
 
 
TUẦN HỌC 34 (14/5/2018 - 19/5/2018)
 
 
Thứ hai
(14/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra CKII môn Tin học: tiết 1 - 5A,  tiết 2 - 5B.
               - Tiếp tục kiểm tra môn Tiếng Anh - Phần nói
              - Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: - Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
               - Chấm bài kiểm tra CKII môn Tin học - Khối 5
 
 
 
 
Thứ ba
(15/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra CKII môn Tiếng Anh (viết): K 1,2,3,4,5 (tiết 1).
              - Kiểm tra CKII môn Tin học: tiết 2,3 - 4A; tiết 4,5 - 4B
* Chiều: - Kiểm tra CKII môn Tin học: tiết 1,2- 3A; tiết 3,4 - 3B
               - Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
 
 
 
 
 
Thứ tư
(16/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra Tiếng Việt (phần đọc thành tiếng)  - Khối 1,2,3,4 (tiết 1,2).
              - Học hoàn thành chương trình.   
              - Chấm bài kiểm tra CKII môn Tin học (Khối 3,4); môn Tiếng Anh (khối 1,2,3,4,5).
* Chiều:- Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
              - Duyệt đề nghiệm thu Toán, TV (lớp 5) với PGD&ĐT.
               - Tiếp tục chấm bài kiểm tra môn Tin học, Tiếng Anh.
 
 
 
 
 
Thứ năm (17/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra CKII môn  T. Việt (Phần: Đọc hiểu + Viết) các khối 1,2,3,4 (từ 7h 30 phút).
              - Kiểm tra cuối năm và nghiệm thu lớp 5 môn Tiếng Việt:
                 + 8h00 - 9h00:    Kiểm tra phầnViết.
                 + 9h10’ - 9h30’: Kiểm tra  Đọc hiểu;
                 + 9h40’:              Kiểm tra phần Đọc thành tiếng.
               - Học hoàn thành chương trình.
 *Chiều: - Kiểm tra cuối năm và nghiệm thu lớp 5 môn Toán (từ 14h – 15h).             
               - Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
              
 
 
 
 
 
Thứ sáu
(18/5/2018)
 
* Sáng:  - Kiểm tra CKII môn Toán khối 1,2,3,4 (tiết 1)
               - Nghiệm thu môn Tiếng Anh theo định dạng đề A1 của PGD&ĐT. Cụ thể:
                 + Từ 8h-9h:  Kiểm tra Viết.
                  + Từ 9h10’: Kiểm tra phần Nói
                - Chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 5
                - Học hoàn thành chương trình
 
* Chiều: - Chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, T. Anh lớp 5
                - Bàn giao HS lớp 5 lên lớp 6 với trường THCS
                - Học hoàn thành chương trình; ôn tập.
                - Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm học 2017-2018 nộp PGD&ĐT.
  
 
 
 
 
Thứ bảy
(19/5/2018)
 
  -  Chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2,3,4          
  - Kiểm tra, rà soát hồ sơ HS lớp 5 (đ/c Thủy, P.Hương)
  - Làm bảng tổng hợp kết quả học tập của HS, biên bản nghiệm thu lớp 5, các biểu bảng thống kê.
 - Đánh giá, XL kết quả học tâp, rèn luyện của HS cuối năm; xét lên lớp, khen thưởng, bàn giao chất lượng GD HS giữa các lớp.
 
 
 
 
 
TUẦN HỌC 35
 
 
 
Thứ  hai
(21/5/2018)
 
* Sáng:   - Học hoàn thành chương trình
* Chiều: - Làm báo cáo, các biểu tổng hợp, thống kê cuối năm
                - Ghi học bạ kết quả học tập rèn luyện của HS  
    
 
HS nghỉ buổi chiều
 
 
Thứ ba
(22/5/2018)
 
* Sáng:   - Học hoàn thành chương trình; tổng kết lớp, bình xét HS tiêu biểu.
                - Nộp hồ hơ nhiệm thu, bàn giao HS lớp 5 (theo mẫu)
                - GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng HS; danh sách HS chưa đạt yêu cầu về nhà trường (đ/c Thu).
* Chiều: - Làm báo cáo, các biểu tổng hợp, thống kê cuối năm
               - Ghi học bạ kết quả học tập rèn luyện của HS
 
 
 
 
HS nghỉ buổi chiều
 
 
 
 
 
Thứ tư
(23/5/2018)
 
* Sáng:  - Học hoàn thành chương trình.   
* Chiều: - Tổ CM tổ chức đánh giá xếp loại CMGV, xếp loại GV theo chuẩn; đánh giá xếp loại VC theo năm học.
               - Tổ CM nộp tổng hợp đề xuất nội dung BD hè; Hoàn thành các biểu mẫu, phiếu đánh giá
 
 
 
HS nghỉ buổi chiều
 
Thứ năm
(24/5/2018)
 
* Sáng:   - Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: - Đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn (thành phần: tất cả CBGVNV, đ/c Hằng chủ trì hội nghị).
               - Hoàn thành báo cáo, các biểu tổng hợp, thống kê cuối năm, nộp PGD&ĐT.
 
 
 
HS nghỉ buổi chiều
 
 
Thứ sáu (25/5/2018)
 
 
* Sáng:   - Học hoàn thành chương trình.
* Chiều: -  Họp Hội đồng thi đua: đánh giá, xếp loại CBGVNV cuối năm; bình xét thi đua cho CBGVNV, tập thể lớp và HS (thành phần: HT, PHT, TTCM, GVTPT, thư kí HĐ, phó CT CĐ).
 
HS nghỉ buổi chiều
 
 
Thứ bảy (26/5/2018)
 
* Sáng:  - Họp Ban ĐDCMHS trường, lớp (từ 7h15- 8h15 );
              - Họp CMHS các lớp (từ 8 giờ 30 phút).
* Chiều: - Họp thông báo kết quả đánh giá, xếp loại CBGVNV
               - Làm các báo cáo, thống kê, hồ sơ thi đua KT cuối năm 
               - Chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.
 
 
 
 
 
Từ 28/5/2018 - 31/5/2018
 
 
Thứ  hai
(28/5/2018)
 
* Sáng:  - Tập luyện, chuẩn bị tổng kết năm học (HS, CBGVNV toàn trường).
               - Duyệt, kí học học bạ của HS.
* Chiều: - Điều tra thông tin về học sinh 6 tuổi vào lớp 1.
 
HS toàn trường tập trung từ 7h
 
Thứ  ba
(29/5/2018)
 
* Sáng:  Tổ chức lễ tổng kết năm học (từ 7h)
* Chiểu: - Làm hồ sơ thi đua cuối năm
              
 
 
HS toàn trường tập trung từ 7h
 
Thứ tư
(30/5/2018)
 
- Tiếp tục duyệt, kí học bạ của HS.
- Điều tra, nộp thống kê thông tin về học sinh 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2018-2019.
 
 
 
Thứ năm
(31/5/2018)
 
- Kiểm kê tài sản, bàn giao cho nhân viên bảo vệ trường
- Chiều lao động vệ sinh trường lớp, phát cỏ, làm cỏ quanh khu vực trường.
 
 
 
                                                                          Nam Cường, ngày 01 tháng 5 năm 2018
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    
                                                                                       
 
 
                   
                                                                                             Đặng Thị Linh

 

Tác giả bài viết: Đặng Thị Linh - Hiệu trưởng

Nguồn tin: Lê Thị Huyền - GV Tin học

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

MENU

Thăm dò ý kiến

Nâng cao chất lượng giáo dục

Hoạt động NGLL hiệu quả

KH xây dựng XHH GD

Nâng cao trình độ chuyên môn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 57

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 438

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 180768

global html