global html

Trang nhất » Tin Tức » GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG

This is an example of a HTML caption with a link.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Thứ ba - 31/10/2017 22:43
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Năm học: 2017-2018
 
 
TT HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
I LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
 
 
1
 
Đ/c Đặng Thị Linh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
* Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ theo Điều lệ trường TH
* Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các công việc sau:
- Công tác tổ chức - nhân sự
- Quản lý hồ sơ nhà trường
- Công tác thi đua - khen thưởng
- Công tác Thư viện, thiết bị
- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh -  học sinh HTCT lớp học, cấp học
- Công tác xã hội hóa giáo dục, tài chính, CSVC
- Công tác tuyển sinh; quản lý HS chuyển đi, đến
- Công tác PCGD, xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật
- Công tác bán trú;  công tác lao động - vệ sinh, cải tạo cảnh quan trường lớp
- Công tác bồi dưỡng GV
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Đ/c Ngô Quý Chức - Phó BT chi bộ - Phó Hiệu trưởng
+ Điều hành hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng uỷ quyền
+ Trực tiếp phụ trách các công việc, nhiệm vụ sau:
- Phụ trách công tác chuyên môn chung của nhà trường: (Hội giảng, CĐ, bồi dưỡng GV, BDHS HS, kiểm tra nội bộ trường học, dạy học buổi 2, quản lý hồ sơ HS; Công tác kiểm tra chất lượng thường xuyên, định kì của HS)
- Tổng hợp, báo cáo về công tác chuyên môn
- Công tác kiểm định chất lượng
- Công tác Khuyến học; Y tế trường học
- Phụ trách các HĐ NGLL
 
II GIÁO VIÊN
 
1
Đ/c Vũ Thị Hồng Thắm
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1A
+ Thành viên ban lao động
+ Thành viên nhóm phụ trách VSCĐ
 
2
Đ/c Đinh Thị Hồng Nhung
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1B
+ Thành viên Ban ATGT
 
3
Đ/c Đỗ Quế Phương
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2A
+ Tổ phó tổ CM 1,2,3
 
4
Đ/c Trần Thị Mận
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2B
+ Thành viên Ban lao động
 
 
5
Đ/c Lưu Thị Thanh Nhàn
+ Dạy thay các lớp
+ Thủ quỹ
+ Trưởng ban lao động, XD cảnh quan trường lớp
 
 
6
Đ/c Nguyễn Thị Hậu
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3A;
+ TTCM khối 1,2,3 (thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường TH).
+ Bồi dưỡng HS năng khiếu khối 3; Phụ trách công tác BDHS năng khiếu khối 1,2,3
 
7
 
Đ/c Phạm Thị Kiều Giang
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3B
+ Thành viên Ban lao động
+ Thành viên nhóm phụ trách VSCĐ
 
8
 
Đ/c Hoàng Thị Phương
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4A
+ Tổ phó tổ CM 4,5
+ BD HS năng khiếu khối 4
 
9
Đ/c Tàn Thị Vân
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4B;
+ Thành viên Ban lao động
+ Thành viên Ban AGTT
 
 
10
Đ/c Phạm Thị Thu Hương
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5A
+ TTCM khối 4,5 (thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường TH).
+ Bồi dưỡng HS năng khiếu khối 5; phụ trách công tác BD HS năng khiếu khối 4,5
 
11
Đ/c Nguyễn Thanh Thuỷ
+ Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5B
+ Thành viên Ban lao động
+ Nhóm trưởng nhóm phụ trách công tác VSCĐ của trường
 
12
Đ/c Hà Thị Minh Hiếu
+ Giảng dạy Tiếng Anh các khối lớp (1-5)
+ Thành viên Ban ATGT
 
13
Đ/c Hoàng Thị Thanh Hải
+ Dạy Âm nhạc từ khối 1 đến 5 (10 tiết)
+ Tổng phụ trách Đội (12 tiết)
+ Trưởng Ban ATGT
+ Dạy 01 tiết TNST  - 4A
+ Công tác Chữ thập đỏ
 
 
 
14
 
Đ/c Trần Diệu Linh
+ Dạy Mĩ Thuật từ khối 1 đến 5 (10 tiết)
+ Thư kí Hội đồng;
+ Dạy KT, thủ công từ lớp 1-5 (10 tiết)
+ Dạy SKNS 5A (01 tiết)
 
 
15
 
Đ/c Phạm Thị Hằng
+ Dạy Thể dục từ khối 1 đến 5 (18 tiết)
+ Dạy 2 tiết HĐTT (4A, 5A)
+ Dạy RKNS (1A, 3A, 4A)
+ Dạy đạo đức 5 A)
 
 
 
16
 
Lê Thị Huyền
+ Dạy môn Tin học các khối 1-5 (20 tiết)
+ Tổ trưởng tổ CNTT (PT các phần mềm, giải Toán, TA trên mạng)
+ Dạy 01 tiết TNST (5A)
+ Trưởng Ban TTND
 
                                                                                             
 
III NHÂN VIÊN
 
 
 
 
 
1
 
Đ/c Trần Thị Liên - Văn thư
- Chuyển Công văn đi; Thành viên tổ CNTT
- Quản lý con dấu của nhà trường
- Kế toán trường học, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý tài chính của nhà trường theo quy định. Cụ thể:
+ Tham mưu cho hiệu trưởng lập dự toán thu chi qũy XHHGD hàng năm
+ Lập và quản lý sổ tài sản, chứng từ thu - chi XHH GD
+ Tổng hợp tình hình thu - chi các loại và báo cáo hiệu trưởng
+ Lập và quản lí hồ sơ công tác bán trú
- Đánh văn bản, biểu bảng cho lãnh đạo nhà trường
- Chuẩn bị phòng họp, nước uống, vệ sinh các phòng làm việc của nhà trường
- Phụ trách Công tác VSATTP; Y tế trường học
 
 
 
2
 
Đ/c Thái Thị Minh Thu - Nhân viên Thư viện, thiết bị
-  Quản lý (nhận, chuyển) công văn đi, đến;
- Quản lý, tổ chức hoạt động của Thư viện, sử dụng thiết bị dạy học của CBGV;
- Đánh văn bản, biểu bảng cho lãnh đạo nhà trường;
- Trực điện thoại, hướng dẫn khách đến làm việc tại trường
- Chuẩn bị phòng họp, nước uống, vệ sinh các phòng làm việc của nhà trường;
- Tổ phó tổ CNTT
 
 
 
 
3
 
Đ/c Bùi Thu Hương - Bảo vệ
- Bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản - CSVC của nhà trường
- Khoá, mở các phòng học, làm việc, cổng trường
- Chăm sóc cây cảnh, hoa trên sân trường
- Sửa chữa một số hỏng hóc nhỏ về CSVC
- Đun nước uống (phòng HT, PHT)
- Vệ sinh khu vực xung quanh khu bếp ăn
- Vệ sinh khu trường (hành lang lớp học, sân, nhà vệ sinh, cổng) trong thời gian HS nghỉ hè, nghỉ lễ, tết…
- Đánh trống (theo thời gian, hiệu lệnh quy định) ra vào lớp trong những ngày HS học
 


CÁC BAN, NHÓM CÔNG TÁC
Năm học: 2017-2018
 
I. Tổ Công nghệ thông tin:
1. Lê Thị Huyền            - Tổ trưởng
2. Thái Thị Minh Thu   - Tổ phó
3. Trần Thị Liên            - Thành viên
II. Ban Lao động
1. Lưu Thị Thanh Nhàn   - Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Thủy        - Phó ban
3. Tàn Thị Vân                - Thành viên
4. Phạm Thị Kiều Giang  - Thành viên
5. Trần Thị Mận              - Thàn viên
6. Vũ Thị Hông Thắm     - Thành viên
III. Ban An toàn giao thông
1. Hoàng Thị Thanh Hải  - Trưởng ban Hăng Hiếu Vân
2. Phạm Thị Hằng            - Phó Ban
3. Hà Thị Minh Hiếu       - Thành viên
4. Tàn Thị Vân                - Thành viên
5. Bùi Thu Hương           - Thành viên
IV. Nhóm phụ trách công tác vở sạch chữ đẹp
1. Nguyễn Thị Thủy        - Trưởng nhóm
2. Vũ Thị Hồng Thắm     - Thành viên
3. Phạm Thị Kiều Giang  - Thàn viên
 
CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
I. TỔ 1,2,3
1. Nguyễn Thị Hậu           - Tổ trưởng
2. Đỗ Quế Phương            - Tổ phó
3. Vũ Thị Hồng Thắm      -  Thành viên
4. Đinh Thị Hồng Nhung  -  Thành viên
5. Trần Thị Mận                -  Thành viên
6. Lưu Thị Thanh Nhàn    - Thành viên
7. Phạm Thị Kiều Giang   - Thành viên
8. Hoàng thị Thanh Hải    - Thành viên
II. TỔ 4,5
1. Phạm Thị Thu Hương   - Tổ trưởng
2. Hoàng Thị Phương       - Tố phó
3. Tần Thị Vân                 - Thành viên
4. Nguyễn Thị Thủy         - Thành viên
5. Phạm Thị Hằng            - Thành viên
6. Hà Thị Minh Hiếu        - Thành viên
7. Trần Diệu Linh             - Thành viên
8. Lê Thị Huyền               - Thành viên
9. Thái Thị Minh Thu      -  Thành viên


 

Nguồn tin: Lê Thị Huyền - GV Tin học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

MENU

Thăm dò ý kiến

Nâng cao chất lượng giáo dục

Hoạt động NGLL hiệu quả

KH xây dựng XHH GD

Nâng cao trình độ chuyên môn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 18

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 180348

global html